Utebase

Utebasen er den gruppa som er ute til enhver tid

På Trångskaret, avdelingen for de største ungene er det alltid en gruppe som er ute på tur. Vi har noen faste turplasser som disse gruppene drar til og vi har noen ganger med barn fra Skjervo som er litt yngre.

Det er alltid med to voksne ut på tur og er det flere barn med er det flere voksne.

Utebasene er enten i ei køte eller gammer som settes opp og er turmål over tid. Nå har vi to slike baser. En i Andåsen der vi låner ei køte og en på Sjåmoen der vi har ei gamme med plass til 16 barn og med vedovn osv.