Oversikt plandager 2019/2020

Barnehagen har fem planleggingsdager i året der barnehagen er stengt. Dette utgjør den fjerde betalingsfrie uka.

Fredag 16.august

Fredag 22.nov

Torsdag 2.januar

Tirsdag 14.april

Fredag 29.mai