Foreldrebetaling

Barnehagen følger statens maks pris for foreldrebetaling av barnehageplass.

Prisene for foreldrebetaling er i 2019 er 2990 kr pr barn fra januar. Fra 1 august blir prisen 3040.

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid fra to år og opp. Det må søkes hvert år om dette. Søknaden gå til Vefsn kommune ved oppvekst. Det er søsken moderasjon på 30% for barn nr 2 og 50% fra barn nr 3

Vi har i tillegg kr 400 i kostpenger pr mnd.