Søke om barnehageplass

Barnehagen har ledige barnehageplasser fra høsten 2023.

Frist for hovedopptaket er 20. februar.

Søknad sendes via kommunens hjemmeside: https://www.vefsn.kommune.no/barnehagesfo-soeknadbetaling.528624.no.html