Dugnad

Alle foreldre deltar på dugnad

Vi har dugnad to ganger i året, vår og høst. På disse dagene ryddes det og vedlikeholder uteareal. Det er mulig å køpe seg fri fra enkelte dugnader men vi vil helst at alle deltar og gir et bidrag til barnas hverdag. Dette er også en unik måte å bli kjent med andre foreldre i barnehagen. 

Det er vår vaktmester som leder dugnadene og tilrettelegger. Vi tar ofte en ekstrakveld for de som ikke kunne ta del i hoveddugnaden.