Foreldrebetaling

Barnehagen følger Statens makspris for foreldrebetaling av barnehageplass.

Prisene for foreldrebetaling fra 1.januar 2023 er kr. 3 000,- per barn. Vi har i tillegg kr 400,- i kostpenger per måned.

Det er søskenmoderasjon på 30% for barn nr. 2 og 50% fra barn nr. 3. 

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling ved lav inntekt i husstanden og om gratis kjernetid for barn fra to år og opp. Det må søkes hvert år om dette. Les mer på www.vefsn.kommune.no