Oversikt plandager 2023/2024

Barnehagen har fem planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt. Disse fem planleggingsdagene representerer en av de fire betalingsfrie ukene i juli. I tillegg skal tre sammenhengende uker avvikles innen tidsrommet 01.06 – 31.08. (Barnehagens vedtekter)

Fredag 18.august

Fredag 17. november (interkommunal kursdag)

Tirsdag 2. januar

Tirsdag 2. april

Fredag 31. Mai