Oversikt plandager 2021/2022

Barnehagen har fem planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt. Disse fem planleggingsdagene representerer en av de fire betalingsfrie ukene i juli.

Fredag 20.august

Fredag 19. november (interkommunal kursdag)

Mandag 3. januar

Tirsdag 19. april

Fredag 3. Juni