Oversikt plandager 2022/2023

Barnehagen har fem planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt. Disse fem planleggingsdagene representerer en av de fire betalingsfrie ukene i juli. I tillegg skal tre sammenhengende uker avvikles innen tidsrommet 01.06 – 31.08. (Barnehagens vedtekter)

Fredag 19.august

Fredag 18. november (interkommunal kursdag)

Mandag 2. januar

Tirsdag 11. april

Fredag 2. Juni