Oversikt plandager 2020/2021

Barnehagen har fem planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt. Disse fem planleggingsdagene representerer en av de fire betalingsfrie ukene i juli.

Fredag 14.august

Fredag 20. november (interkommunal kursdag)

Mandag 4. januar

Tirsdag 6. april

Fredag 4. Juni