Foreldrebetaling

Barnehagen følger statens makspris for foreldrebetaling av barnehageplass.

Prisene for foreldrebetaling i 2021 er kr. 3230,- pr barn fra 1.januar. 

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid fra to år og opp. Det må søkes hvert år om dette. Søknaden gå til Vefsn kommune ved oppvekst. Det er søskenmoderasjon på 30% for barn nr 2 og 50% fra barn nr 3

Vi har i tillegg kr 400,- i kostpenger pr mnd.