Skjervo (2-4 år)

Skjervo er barnehagens mellomavdeling med barn fra 2-4 år. Vi vektlegger trygghet, rutiner og nære relasjoner.
Et økende ønske om å bli mer selvstendig, utforske, utvikle egen identitet og å oppnå en følelse av tilhørighet er noe som preger barn i denne alderen. Avdelingen har derfor fokus på å gi barna tid til selvstendighetstrening som av- og påkledning, hygiene og det å smøre seg mat. Vi er også opptatt av å gi barna utfordringer som står i forhold til deres forutsetninger og utviklingsnivå.

Som friluftsbarnehage ønsker vi å gi barna gode og positive turopplevelser i forskjellige miljø. Som Finnbrauten anvender også vi Kippermoskogen bak barnehagen og Sirkushålo ved enden av Kippermoskogen mye. Her kan barna utfolde seg fritt i sin egen fantasi med det skogen har å tilby og utforske natur og tilhørende dyre- og insektliv. Vi samarbeider med Trångskaret og er med på lengre og litt annerledes turer sammen med dem.