Trångskaret (4-6 år)

Trångskaret er barnehagens storavdeling med barn i alderen 4-6 år. Barn i denne alderen begynner å bli store og selvstendige individer, og dette tas hensyn til og jobbes med på avdelingen. Vi har stort fokus på vennskap og inkludering, vi synes det er viktig at alle barna har en venn og opplever å være en del av et fellesskap.
Vi er mye på tur, og deler barna opp i mindre turgrupper. Dette ser vi har positiv effekt både for de som er på tur og dem som blir igjen i barnehagen. Vi opplever at vi ser hvert enkelt barn på en bedre måte og det gir mer rom for de gode samtalene. Vi blir også mer fleksible på tur og kan velge flere og mer utfordrende turmål med mindre grupper. Turgruppene drar ofte på tur i nærmiljøet, men siden barnehagen har egen ni seters bil kommer vi oss også på turmål lengre unna barnehagen og får gitt barna spennende og utfordrende turmål som Helgelandstrappa, Søftingfjæra, Vallia, skiturer på Sjåmoen og Ollmoen, fisketurer, Marsøra, isfiske etc.

I utgangspunktet er det 5-6 turer per barn i løpet av en 10 dagers periode. Vi lager varmmat på tur en gang per uke, da får barna være med på tilberedelsen av maten. Vi sanker av naturen om høsten og forsøker å lære barna å ta vare på naturen og bærekraft. Barna er begynt å bli store, og vi er ofte borte fra barnehagen fra halv ti til to, og hvilestunden tas enkelte dager i hengekøye i skogen.